Prvé prihlásenie

  1. Zadajte vaše číslo užívateľa pre internetbanking (IB) bez špeciálnych znakov.

Dôležité hlásenia

 

Zmena prihlasovania do internetbankingu

Z dôvodu právnych požiadaviek (PSD2) dochádza od polovice septembra 2019 k zmene v oblasti prihlasovania do internetbankingu (Klientsky portál a App).

Každých 90 dní bude po zadaní Vašich prihlasovacích údajov potrebné ich dodatočné potvrdenie aplikáciou Oberbank Security App.

Viac informácií